Schneider TM / Tomoko Nakasato / Takehito Koganezawa – Guitar Sounds multimedia performance (excerpt)